لیست تمامی دانلودها !

آموزش ها

روش استفاده از قفل در محیطهای مختلف. روش مدیریت قفل در Tiny Manager، روش نصب Driver قفل و … دانلود


راهبردهای امنیتی برای protect کردن نرم افزار و روشهای بهینه برای چک کردن قفل سخت افزاری. دانلود


راهنمای فعال کردن گزینه Disable driver signature در ویندوز 8  دانلود


نحوه ی استفاده از قابلیت Query قفل های plus در کد نویسی دانلود

RC File

با استفاده از فایل های Res بدون نیاز به ریجستر شدن ActiveX برنامه را اجرا نمایید

RC in VB6 | لینک دانلود 

#RC in C | لینک دانلود

RC in VB.Net | لینک دانلود

RC in Delphi | لینک دانلود

فایروال

آموزش اضافه کردن Rule برای آنتی ویروس ها و فایروال ها

AVG آنتی ویروس | لینک دانلود


Nod آنتی ویروس | لینک دانلود


Kaspersky آنتی ویروس | لینک دانلود


Mcafee آنتی ویروس | لینک دانلود


Panda آنتی ویروس | لینک دانلود


Symantec آنتی ویروس | لینک دانلود


BitDefender آنتی ویروس | لینک دانلود

اکتیوایکس

Tinyx64(ver6.0) | لینک دانلود


Tinyx86(ver6.0) | لینک دانلود


منیجر

1.Tiny HID Manager Ver:7.5 | لینک دانلود

سرویس

Service Ver:6.5.0 | لینک دانلود

آموزش

دانلود آموزش استفاده از قفل های Tiny | لینک دانلود

نمونه کدها

TinyPlus-ASP.netcore(سمت سرور) | لینک دانلود


Delphi 2007 | لینک دانلود


Delphi 7 | لینک دانلود


Visual basic 2008 | لینک دانلود


Visual basic 6 (Tiny plus example) | لینک دانلود


Visual basic 2013 (Tiny plus and HID example) | لینک دانلود


Visual Basic 6 | لینک دانلود


C# 2005 | لینک دانلود


C# 2010 (for Tiny + and Tiny HID) | لینک دانلود


C# 2013 (for Tiny plus and Tiny HID) | لینک دانلود


ASP.net | لینک دانلود


ASP.net 2013 | لینک دانلود


C# 2008 | لینک دانلود


Visual C++ 6 | لینک دانلود


Visual C++ 2010 (tiny plus example) | لینک دانلود


C++ Builder | لینک دانلود


PHP 5 | لینک دانلود


PHP Tiny plus example | لینک دانلود


JAVA (Tiny) | لینک دانلود


JAVA Eclipse (for tiny plus) | لینک دانلود


JAVA Eclipse (for tiny) | لینک دانلود


Visual FoxPro | لینک دانلود


Lab View | لینک دانلود


Access 2003 | لینک دانلود


MsOffice 2003 | لینک دانلود


Access 2010 | لینک دانلود


Excel 2010 | لینک دانلود

اکتیوایکس

درایورها

سرویس

Service Ver: 6.3.2 | لینک دانلود

آموزش

دانلود آموزش استفاده از قفل های Tiny | لینک دانلود

نمونه کدها

Delphi 2007 | لینک دانلود


Delphi 7 | لینک دانلود


Visual basic 2008 | لینک دانلود


Visual basic 6 (Tiny plus example) | لینک دانلود


Visual basic 2013 (Tiny plus and HID example) | لینک دانلود


Visual Basic 6 | لینک دانلود


C# 2005 | لینک دانلود


C# 2010 (for Tiny + and Tiny HID) | لینک دانلود


C# 2013 (for Tiny plus and Tiny HID) | لینک دانلود


C# 2008 | لینک دانلود


Visual C++ 6 | لینک دانلود


Visual C++ 2010 (tiny plus example) | لینک دانلود

اکتیوایکس

ARMActiveX(X86Ver2.0.0) | لینک دانلود


ARMActiveX(X64Ver2.0.0) | لینک دانلود

منیجر

arm Manager Ver:2.6 | لینک دانلود


Remote Manager | لینک دانلود

سرویس

Service Ver: 2.0.0 | لینک دانلود

آموزش

آموزش استفاده از قفل arm | لینک دانلود

نمونه کدها

Sample Delphi XE | لینک دانلود


Sample Java | لینک دانلود


Sample ASP.NET | لینک دانلود


Sample C# | لینک دانلود


Sample VB.NET | لینک دانلود


Sample Visual C++ | لینک دانلود


Sample Delphi 7 | لینک دانلود


sample .Net Framework 4.7.2 | لینک دانلود

اکتیوایکس

SMS ActiveX(X86) | لینک دانلود
SMS ActiveX(X64) | لینک دانلود

برنامه های کمکی

برنامه برای تست دستگاه اس ام اس بان | لینک دانلود

آموزش

آموزش استفاده از دستگاه اس ام اس بان | لینک دانلود

نمونه کدها

Sample C# | لینک دانلود


Sample C#2008 | لینک دانلود


Sample C#2015.NET | لینک دانلود


Sample CBuilder 6 | لینک دانلود


Sample Delphi | لینک دانلود


Sample VB6 | لینک دانلود


Sample VB.Net 2008 | لینک دانلود

اکتیوایکس

نسخه جدید:

POS ActiveX(X86) | لینک دانلود
POS ActiveX(X64) | لینک دانلود


نسخه قدیم:

POS ActiveX(X86) | لینک دانلود
POS ActiveX(X64) | لینک دانلود

برنامه های کمکی

برنامه برای تست دستگاه پوزبان | لینک دانلود

آموزش

آموزش استفاده از دستگاه پوزبان | لینک دانلود

نمونه کدها

Sample CBuilder6 | لینک دانلود


Sample CSharp | لینک دانلود


Sample Delphi | لینک دانلود


Sample VB6 | لینک دانلود


Sample VB.NET | لینک دانلود

فایل های DLL

نسخه جدید:

DLL | لینک دانلود


نسخه تکی سری G :

DLL  | لینک دانلود


نسخه قدیمی:

Dll X86 | لینک دانلود
Dll X64 | لینک دانلود

برنامه های کمکی

X64: برنامه برای تست دستگاه کالرآیدی | لینک دانلود

X86: برنامه برای تست دستگاه کالرآیدی | لینک دانلود

آموزش

آموزش استفاده از دستگاه کالرآیدی | لینک دانلود

نمونه کدها

C# 2008  | لینک دانلود
C# -2017 | لینک دانلود
 Delphi 7 | لینک دانلود
Delphi XE | لینک دانلود
NetDllSampleDelphiXE | لینک دانلود

Advanced version Delphi XE | لینک دانلود
VB.6.zip | لینک دانلود
VB.net 2017.zip | لینک دانلود

VC++2017.zip | لینک دانلود

Netcore 2.1 | لینک دانلود

Netcore 7 | لینک دانلود

درایور پرینتر | download

محصولات ما را بررسی کنید !

خرید کالر ایدی

قیمت کالر آیدی کالر آی دی قیمت کالر آیدی