پشتیبانی که واقعا حرف نداره ، قیمت محصول خیلی خوبه مثل کیفیتش ، به روز رسانی صندوق توسط شرکت زود به زود انجام میشه ، ممنون از این شرکت بسیار خوب