استندهای بدون سیستم عامل

درگاه ارتباطی بی سیم(WIFI) : جهت ساخت و تغییر سرویس های قابل ارائه – پایه به ارتفاع 1 متر و قسمت بالایی آن یک صفحه با عرض 12 سانتیمتر – درگاه اتصال به دستگاه پوز بانکی – کلید های فشاری – پرینتر حرارتی : زیر پنل استند یک پرینتر حرارتی 14 میلیمتر قرار گرفته است

استندهای اندرویدی

ویژگی های استندهای اندرویدی نمایش محصولات نمایش سرویس های موجود برروی دستگاه ارسال مبلغ به پوز بانکی ارسال مبلغ به تمامی دستگاههای پوز بانکی موجود (دستگاههای پوز بانکی 11شرکت PSP) گزارش گیری ارسال گزارش های متفاوت سرویس های داده شده به مشتری ، به سرور تغییرات آسان امکان انجام تغییرات منوها ، فعال یا غیر…

استندهای 32 اینچ

ویژگی های استند 32 اینچ نمایش محصولات نمایش سرویس های موجود برروی دستگاه ارسال مبلغ به پوز بانکی ارسال مبلغ به تمامی دستگاههای پوز بانکی موجود (دستگاههای پوز بانکی 11شرکت PSP) گزارش گیری ارسال گزارش های متفاوت سرویس های داده شده به مشتری ، به سرور تغییرات آسان امکان انجام تغییرات منوها ، فعال یا…

استندهای 19 اینچ

ویژگی های استند 19 اینچ نمایش محصولات نمایش سرویس های موجود برروی دستگاه ارسال مبلغ به پوز بانکی ارسال مبلغ به تمامی دستگاههای پوز بانکی موجود (دستگاههای پوز بانکی 11شرکت PSP) گزارش گیری ارسال گزارش های متفاوت سرویس های داده شده به مشتری ، به سرور تغییرات آسان امکان انجام تغییرات منوها ، فعال یا…